Austrálie

Australská vlajka
Australská vlajka
Rozloha: 7,686,850 km2 (z toho 0,9% tvoří voda)
Počet obyvatel: 33,390,141
Hustota zalidnění: 2,6ob./ km2
Hlavní město: Canberra
Nejvyšší hora: Mount Kosciusko (2230 m.n.m.), [mount košiskou]
Nejnižší místo: Eyreovo moře (-16 m. n. m)
Nejdelší řeka: Murray-Darling (3790 km)
Státní zřízení: Konstituční monarchie
Královna: Alžběta II. (Guvernér: Michael Jeffery
Měna: Australský dolar (AUD)

Geografie

Austrálie se nachází na nejmenším kontinentě světa se stejným názvem Austrálie. Je celá obklopená mořem nebo oceánem. Přesto není jediným státem tohoto kontinentu. Patří sem ještě Indonésie a Papua-Nová Guinea. Austrálie je omývána na východě Tichým oceánem a na jihu a západě Indickým oceánem. Na severu je to pak především Arafurské moře, které odděluje Austrálii od Indonésie, Guiney a ostrovů Melanésie.

Velmi známý je Velký bariérový útes v severní části východního pobřeží. Jedná se o největší korálový útes světa. Dalším známým přírodním ukazem je Uluru nebo též Ayersova skála. Jedno se obrovský pískovcový monolit v centrální části. Austrálie je též známá díky své fauně. Zvířata jako je klokan, medvídek koala nebo ptakopysk jsou opravdu jedinečná na celém světě.

Historie

Austrálie se dlouho vyvíjela zcela odděleně od zbytku světa. Austrálii byla poprvé zaznamenána až začátkem 17. století a až v roce 1770 zde zakotvil první Evropan. Už předtím ale evropané tušili, že na jihu je ještě nějaký neznámý kontinent. Odtud také je název Austrálie. Původně terra australis incognita, neboli země jižní neznámá.

Součastní domorodci, pravděpodobně první obyvatelé, přišli před více než 40000 lety z Asie. V té době se dalo z Asie do Austrálie dostat suchou nohou. Živili se především lovem a proto do příchodu Evropanů byla příroda Austrálie zcela nezměněna.

Již zmíněným prvním pozorovatelem byl roku 1606 Holanďan Willem Jansz. První zmapovanou oblastí bylo severní a západní pobřeží. Holanďané se ovšem nepokoušeli toto území kolonizovat. Roku 1642 byla Abelem Tasmanemobjevena Tasmánie, původně nazvaná Van Diementova země.

Prvním Britským objevitelem by James Cook. Mapoval především jihovýchodní břeh (objevil a pojmenoval Botanický záliv). V přibližně stejné době došlo v Severní Americe k Americké válce za nezávislost. Po vahlášení Americké nezávislosti nastal pro Británii jeden problém. Ameriku do té doby používali k umístění zločinců odsouzených k vyhnanství. To už nyní nešlo a tak byla Austrálie vybrána jako nový cíl těchto trestanců. Přesněji to byl Botanický záliv a později Port Jackson, z nějž vzniko Sydney. Tyto deportace skončily až v roce 1868.

V 30. letech 19. století došlo k prudkému rozvoji chovu ovcí. To způobilo vytlačování původních obyvatel z jejich území. Další vlna přistěhovalců nastala na počátku 50. lete, kdy bylo objeveno zlato.

Roku 1901 vyhlásilo šest samosprávných kolonií federaci Australský svaz. Sídlo parlamentu bylo v Melbourne. Roku 1911 bylo vyčleněno Teritorium hlavního města a poteé zde začalo vyrůstat nové hlavní město – Canberra. Zde parlament zasedl poprvé v roce 1927.

Přestože se 1. světová válka Austrálie přímo nedotkla, Australie se do války zapojila na straně Dohody. Bitva u Gallipoli(1915-1916) je pak, jako první Australská vojenská akce, považována za počátek australského národa. Ve třicátých letech zasáhla Australii celosvětová hospodářská krize. Během 2. světové války pak opět bojovala spolu s Británií a po útoku Japonců na Americký Pearl Harbor bojovala s USA proti Japoncům o nadvládu na Tichým oceánem.

1931 vydal Britský parlament Statute of Westminster, který ukončil většinu vazeb mezi Austrálií a Spojeným Královstvím. Přijat Australským parlamentem byl v roce 1942. Proces ukončování vazeb byl dokončen v roce 1986 tzv. Australia Act.

Během 20. století se rozrostly spory s domorodci, kterým byla dána práva až v roce 1962 a teprve v roce 1971 byli zahrnuti do sčítání lidu.

Politika

Austálie je členem Britského společenství národů. Oficiální název Austrálie je tedy Commonwealth of Australia. Oficiálním vládcem je Britský monarcha reprezentovaný generálním guvernérem na federální úrovni a na úrovni jednotlivých států a teritorií guvernéry. Ten je jmenován Britským monarchou na doporučení premiéra. Volební období není pevně stavoveno, ale obvykle je pět let.

Parlament je dvoukomorový. Dolní komora, neboli Sněmovna reprezentantů, má 150 poslanců, kteří jsou voleni lidem na 3 roky. Horní komora, neboli Senát, má 76 křesel. 12 pro každý stát a 2 pro každé teritorium. Volby do Senátu se konají každé 3 roky, kdy je volena polovina zástupců států a všichni zástupci teritorií.

Vlajka Austrálie má základ ve vlajce Velké Británie. Poměr jejích stran je 2:1. Základem vlajky je modré pole. V levém horním rohu je Union Jack, který má poloviční rozměry. Pod ním je bílá sedmicípá hvězda. 6 cípů zastupuje 6 států a sedmý cíp je společný pro dvě teritoria. V pravé části vlajky jsou další čtyři bílé sedmicípé hvězdy a jedna bílá pěticípá. Ty jsou sestaveny do souhvězdí severního kříže, což je nejznámější souhvězdí jižní oblohy.

Významné osobnosti

  • Ian Thorpe – bývalý plavec, světový rekordman
  • Mel Gibson – holywoodský herec

Nejýznamější města Austrálie

  • Sydney: největší město, dějiště olympijských her 2000
  • Melbourne: bývalé hlavní město, 2. největší město, dějiště Olympijských her 1956
  • Canberra: hlavní město
  • Perth: přístav, nejodlehlejší velkoměsto světa

Kam dále?